banner

Information

Grundejerforeningen

Som ejer af et rækkehus eller lejlighed i Bagsværdlund, er du automatisk medlem af Grundejerforeningen Bagsværdlund. Bor du i lejlighed, er du også medlem af Bagsværdlund Ejerforening.

Området

Området er delt i to, den nordlige del og den sydlige del, med Sofie skolen imellem. Den nordlig del består mest af ejerboliger, og den sydlige del består udelukkende af lejeboliger, som ejes af Heimstaden.

Vand og miljø

Området er udlagt som en grøn fælled, en grøn oase midt i Bagsværd. Vi har nedsivnings anlæg, og det betyder at overfladevand skal blive på grunden. Al vand fra tagene løber ned i søen i midten af de to arealer. Vand fra veje og stier løber ned i de nedsivningsanlæg der findes rundt i området. Det betyder også at det er forbud at bruge alle former for kemikalier på udendørs arealer. Det er ikke tilladt at vaske sin bil med sæbe. Der må ikke bruges algerfjerne på terrasserne. Derfor har grundejerforeningen indkøbt en højtryksrenser som står hos formanden.

Affald

Har du adresse Bagsværd Hovedgade, er der nedgravet særlige molokker i hver ende af lejlighedsblokken til den daglige skrald. Ved disse molokker findes der containere til pap, papir, plastik og metal. Glas skal i containerne ved Pinievej ved Røde kors butikken.

Har du adresse Pinievej eller Granvej, har du selv en container til dagligvare affald, der er delt i almindeligt affald og madaffald. Samt en container til Plastik og Metal, og så kan man bestille en papir og glas container hos kommunen.

I midten af bebyggelsen, er der et storskralds område. Det ligger for enden af Pinievej efter nr. 10E. Det er vigtigt at man følger de anvisningsskilte der hænger her. Se vedlagte dokument for brugen af storskralds området.

Vedligeholdelse af fælles udeområder

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelse af området. Vi har ikke noget med bygninger at gøre. Vi sørger for at græsset bliver slået. Bedene bliver luget. Fejer sne og salter i vintersæsonen. Derudover er der oprydning ved containerområderne, fejning af gangarealer, og lugning i flisearealer. Vi tager os af alt det ydre. Da det er et stort område, med mange bede med buske, hæk i forskellige højder og store græsarealer, er det ikke omkostningsfrit at vedligeholde dette store område.

En gang om året vil vi indkalde til en arbejdsweekend, hvor vi udpeger nogle områder som vi ønsker hjælp til. Dette for sammenholdet i foreningen, men også for at holde vores udgifter nede.

Rækkehusenes egen vedligeholdelse

Rækkehusene skal selv vedligeholde og luge den hæk som står mellem terrasserne. Det er jeres eget ansvar. Grundejerforeningen kigger på en vedligeholdelsesplan for de grønne tage. Gartneren holder øje med tagene, og når de mener der skal gøres noget, finde vi en fælles løsning.

Det er tilladt midlertidigt, at opsætte et trådhegn foran terrassen, hvis man ønsker at holde småbørn eller hunde, inde på området. Hegnet skal piles ned igen når det ikke længere er nødvendigt.

Det er tilladt at plante buske fra vedligeholdelseplanen foran terrasserne tre flisebredder fra hver side.

Stier

Vi har en cykelsti der går gennem bebyggelsen, og der er to passager mellem lejlighedsblokken på Bagsværd Hovedgade. Det er ikke tilladt, under nogen omstændigheder, at køre med tunge køretøjer på disse stier. Passagen, mellem lejlighederne, står på plastikben, og kan slet ikke klare tunge køretøjer.

Kontingent

Der betales kontingent hvert kvartal på 900 kr. Opkrævningen sendes ud fra Betalingsservice. Vi ser helst at alle tilmelder betalingen til betalingsservice, så det bliver nemmere at holde øje med om alle har betalt, samt bogføre indbetalingerne. Bestyrelsen står selv for den administrative del af grundejerforeningen, og det betyder at vi ikke har et firma til at varetage bogføringen og anden administrative opgaver.