banner

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned

Foreningens vedtægter

Alle parceller eller ejerlejligheder i Bagsværdlund der er udstykket fra ejendommen matr. nr. 5f og 5dt, er pligtmæssigt medlem af grundejerforeningen. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til naboer, offentlige myndigheder og private eller offentlige energileverandører, samt forestå drift og vedligeholdelse af veje, stier, fælles tilgængelige arealer og fælles tekniske installationer på grundejerforeningens område.

Hent dokumenter

Her kan du downloade materialet for Generalforsamling 2021. Her kan du downloade materialet for Generalforsamling 2020. Her kan du downloade materialet for Generalforsamling 2019 Her kan du downloade materialet for Generalforsamling 2018   Her finder du: Referat af ekstraordinær generelforsamling 2018 Stiftende generalforsamling 2017. Referat   Foreningens vedtægter kan hentes her: Forenings Vedtægter