2021

Generalforsamling i Grundejerforening Bagsværdlund

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 25 marts 2021 i Bagsværd kirkes lokaler.

Vi skal have afholdt en generalforsamling i år, da vi er nødt til at få regnskab for 2019 og 2020, samt budget 2021 og 2022 godkendt. Vi har også nogle projekter som vi skal have gang i.

Om Corona vil, afholdes generalforsamlingen i Bagsværd Kirkes lokaler. Som det er nu, vil regeringen melde noget ud ugen før.

Forslag fra medlemmer, skal sendes til mailadressen bestyrelse@bagsvaerdlund.com senest 13. marts 2021. Disse forslag vil herefter blive udsendt til medlemmerne. I tilfælde af flytning, vil denne dato også blive ændret.

Forslag til generalforsamlingen skal indeholde en overskrift, en uddybning af forslaget, samt et estimeret beløb. Vi kan ikke behandle forslag på generalforsamlingen, ude at vide hvad det koster.

Alternativ plan.

Hvis vi ikke kan samles det antal vi plejer, eller ikke må mødes indendørs, må vi kigge på alternative løsninger.

Hvis der åbnes op i april, kunne vi udskyde generalforsamlingen til april, selvom vedtægter siger vi skal holde den i marts. Det fordrer at der ikke er nogen der protesterer imod dette.

Det kan være vi bliver nødt til at sætte en begrænsning, således at der kun møder en op fra hver husstand.

Hvis vi ikke må være indendørs, men godt må forsamle 50 personer udendørs, kunne vi holde en kort generalforsamling på plænen, og så indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, senere på året.

I tilfælde af at vi afholder en kort generalforsamling, vil alle forslag, på nær forslaget om containerpladser, blive udskudt til den ekstraordinære generalforsamling.

Dokumenter til generalforsamlingen kan hentes her.